Ktorý Boh je ten pravý?

… ten, ktorý je živý a pôsobí aj dnes.
Boh Biblie – jediný pravý Boh.

Boží syn, Ježiš Kristus, nás oboznámil s Božími pravdami a priniesol zmierenie s Bohom – Otcom, aby nemusel zomrieť nikto z nás v zatratení, ale pripravil pre nás miesta v nebi pri našom nebeskom Ockovi.

Je to aj pre mňa?

Možno z minulosti nemáš tie najlepšie skúsenosti s veriacimi, alebo s cirkvou. Pozri, kvôli nejakým negatívnym skúsenostiam z minulosti od druhých ľudí by som si mal ja pokaziť svoju budúcnosť? Nie, nestojí mi to za to! Je to môj život a ja budem stáť sám za seba pred Hospodinom.

Ak si myslíš, že si tak zlý a nehodný že Boh ťa nemôže prijať, tak to nie je pravda. Ježiš prišiel práve kvôli takým – nehodným, ale schopným uznať, že potrebujú Boha. Ak si myslíš, že máš veci pod kontrolou a na všetko si vystačíš sám, tak si predstav, že s holou ritkou si prišiel na tento svet a s holou ritkou ho aj opustíš. Nič z toho, na čom si teraz tak zakladáš, si nevezmeš do večnosti. Tituly, vzdelanie, záľuby, peniaze, majetok, kariéra, postavenie – tak z toho ostanú len spomienky. Tam budeš stáť pred Stvoriteľom, ktorý sa ťa opýta:

Vedel si o mne, vedel si o mojej ponuke. Prijal si ju?

Nie, nechcem!

Žiaľ, tí čo odmietnu ponuku milosrdného Boha, ktorý na teba trpezlivo čaká do tvojho posledného dychu,  budú tráviť večnosť v mukách oddelení od Boha.

Áno, prijímam.

Výborne, vitaj! Si na dobrej ceste do blaženej nebeskej vlasti do náručia milujúceho Boha Otca. Ak si ešte neprijal Pána Ježiša do svojho života, alebo by si chcel obnoviť svoj vlažný vzťah, tak sa prosím s úprimným srdcom odhodlane pomodli modlitbu tu nižsie

 

Prijímam, chcem pokračovať

Porozmýšľam.

Neodkladaj svoje rozhodnutie! Nevieš, koľko dní života ti ešte ostáva. Každým odmietnutím takejto ponuky si po kúsku zatvrdzuješ svoje srdce. Poznal som staršieho muža, ktorý hovoril: „Ako veľmi by som chcel uveriť, ale už sa mi to nedá!“. Iný so smiechom povedal, tak na toto mám čas do dôchodku a ako vyšiel spoza autobusu, zrazilo ho auto a zomrel. Toto je jedno z najdôležitejších rozhodntuí v tvojom živote, tak to neodkladaj!

Ľútosť

Uvedom si svoje hriechy, lebu ony ťa oddeľujú od svätého Boha. Vzbuď si úprimnú ľútosť nad svojimi hriechmi. Nič nečisté nevôjde do nebeského kráľovstva.

Odpustenie

Aj ja neodpustím krivdu a rany, čo mi ublížili iní, tak môžem aj zodrať lavicu v kostole, ale odpustené mi nebude. To znamená, že je nevyhnutné odpustiť každému, vždy a všetko.

Odvrátenie

Zakaždým keď padneš, nečakaj na nič a hneď utekaj priamo k Bohu. Zhnus si ten hriech a popros o odpustenie a vyznaj hriechy.

Návrat

Ak si úprimne urobil predošlé kroky, tak Boh si viac na tvoje previnenia nespomína – si čistý ako bielučký sneh, obmytý krvou baránka!

Jediná cesta

Nie je iná cesta do neba, ako cez Ježiša Krista. Jediným platidlom na vstup do nebeského kráľovstva je drahocenná Kristova krv. On išiel na smrť dobrovoľne, aby sme mohli mať odpustené hriechy, ak prijmeme Jeho obetu.

Ako sa zachrániť?

Voľba je na tebe. Zachrániť sa dá celkom jednoducho. Stačí podriadiť svoj život Kristovi, vyznať slovami svoje rozhodnutie a po celý zbytok života ho nasledovať. Môžeš to urobiť napríklad touto Modlitbou:

Bože, uvedomujem si, že moje hriechy ma oddeľujú od teba – Svätého Boha. Naozaj ľutujem každý jeden môj hriech a odvraciam sa od neho. Prosím, odpusti mi. Teraz tebe Ježišu odovzdávam celý svoj život, Nič si nechcem zadržať pre seba. Ty si zomrel, aby som ja mohol žiť, tak prijímam tvoju obeť, ktorú si podstúpil namiesto mňa. Veď ma ty prosím životom. Budem každý deň tráviť čas v tvojej prítomnosti s tvojím Svätým písmom – Bibliou. Odhaľ mi prosím tvoj plán pre môj život v Božom slove a v okolnostiach. Som odhodlaný stále splniť tvoju vôľu, všetko čo mi povieš, aj keď to možno nebudem práve celkom rozumieť. Konaj prosím vo mne  a zmeň ma, aby som bol taký, ako chceš mať ty. Pomôž mi prosím odhaliť skryté hriechy, neodpustenie a iné veci, a pomôž mi zmeniť sa. Daj mi prosím na to silu, s tebou to dokážem. Premeň moje myslenie denným čítaním a rozjímaním nad Svätým písmom v tichom čase s tebou. Uvedomujem si, že bez každodenného času stráveného s tebou každý jeden deň, by som sa od teba vzďaľoval. Si pre mňa dôležitý a vyčlením si na stretnutie s tebou čas každý deň.
Amen.

Piliere duchovného života

Vedecký dôkaz o existencii Boha.

Darwinova evolučná teória je raz a navždy vyvrátená!

Stiahni teraz!